COLEXIO PLURILINGÜE SAN FERNANDO DE VIGO
CURSO 2017 - 2018

Esperamos que esta información vos sexa de utilidade.

Se desexades facermos chegar algun comentario, opinión ou aportación, podedes escribirmos aos seguintes enderezos:  
cpr.sanfernando@edu.xunta.es
colesanfernandovigo@gmail.com


CONSELLO DE DIRECCIÓN

DIRECTOR TÉCNICO: Carlos Velasco Villa.

XERENTE/XEFE DE ESTUDIOS/SECRETARIO: José Carlos Taín Campos.

Órganos de goberno unipersonais

DIRECTOR TÉCNICO: Carlos Velasco Villa (Lcdo. Biolóxicas).

XEFE DE ESTUDIOS/SECRETARIO: José Carlos Taín Campos (Arquitecto Superior).

Órganos de goberno colexiados

CONSELLO ESCOLAR:
Presidente: D. Carlos Velasco Villa.
Secretario: D. José Carlos Taín Campos.
Representantes dos/as Nais/Pais:
Dna. Ana Isabel Martínez Alonso.
Dna. Mª Esperanza Simón Fernández.
D. Jorge Juan Ramos Suárez.
Dna. Mª Dolores Comesaña Soto.
Representantes dos Profesores/as:
Dna. Ana Isabel Mayán Villanueva.
Dna. Mª Paz Filgueira Méndez (ausente).
Dna. Mª del Carmen Ramos González.
D. Marcos Alberto Fernández Domínguez.
Representantes dos Alumnos/as:
Dna. Daniela G. Sánchez Montes.
Dna. Lorena Pinto Pérez.
Representante de Administración e Servicios:
D. Antonio Rodríguez Jariego.
Representantes do Titular:
D. José Taín Taboada.
Dna. Cristina M. Campos Pérez.
Dna. Mª Cristina Taín Campos.

       EQUIPOS DOCENTES
Equipo de Educación Infantil.
Coordinadora: Dna. Marta Rodríguez Pintos (Lcda Pedagoxía. Mestra Ed.Infantil).
Membros: Rayda Colmeiro Tato (Mestra Ed.Infantil). Beatriz Roche Vázquez (Mestra, Ed.Infantil e Ed.Primaria). Andrea Martín Montoya. María del Carmen Ramos González.
Equipo de Educación Primaria.
Coordinadora: María del Carmen Ramos González (Mestra, Ed.Infantil e Ed. Primaria).
Membros: Verónica Carrera Buján (Lcda Psicopedagoxía. Mestra). María Dolores Comesaña Soto (Lcda Xeografía e Historia. Mestra). Marcos Fernández Domínguez (Mestre, Ed. Física). Andrea Martín Montoya (Lcda Psicopedagoxía. Mestra, Inglés). Ana Isabel Martínez Alonso (Mestra, Inglés). Ana Isabel Mayán Villanueva (Mestra, Inglés e Ed.Física). Delmiro Sieiro Camiña (Lcdo Xeografía e Historia. Mestre). Rosa Ana Vives Gregorio (Lcda  Humanidades. Mestra, Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe). Marta García Oubiña Domínguez (Lcda Dereito. Mestra). Mª del Pilar Rivas Chapela (Mestra). Julia Otero Otero (Mestra. Graduada en Filoxofía e Ciencias da Educación).
Equipo de Educación Secundaria. Coordinadores: Jorge Juan Ramos Suárez (Lcdo Filoxoxía Inglesa).
Membros: María Dolores Comesaña Soto. Germán González Pintos (Lcdo Belas Artes). Ana Isabel Mayán Villanueva. Ana Isabel Pichel Sousa (Lcda Filoloxía Hispánica). Francisco Javier Quintas Alonso (Profesor Superior Música). Jonathan Riveiro Álvarez (Lcdo CC. Actividade Física e o Deporte, Mestre, Ed. Especial). Francisco Javier Soto Fernández (Doutor CC.Químicas). José Carlos Taín Campos (Arquitecto). Carlos Velasco Villa (Lcdo CC.Biolóxicas). Delmiro Sieiro Camiña. Julia Otero Otero. Henrique S. Estévez Hernández  (Lcdo en Filoloxía).

      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR.
Coordinadora: Dna. Julia Otero Otero.
Membros: Rosa Ana Vives. Verónica Carrera. Mª del Pilar Rivas Chapela. Marta García-Oubiña.

       PROFESORES TITORES
§  4º Educación Infantil (3 anos): Marta Rodríguez Pintos.
§  5º Educación Infantil (4 anos): Rayda Colmeiro Tatto.
§  6º Educación Infantil (5 anos): Beatriz Roche Vázquez.
§  1º Educación Primaria: Verónica  Carrera Buján.
§  2º Educación Primaria: María Ramos González.
§  3º Educación Primaria: Ana Isabel Martínez Alonso.
§  4º Educación Primaria: Dolores Comesaña Soto.
§  5º Educación Primaria: Marta García-Oubiña Domínguez.
§  6º Educación Primaria: Ana Mayán Villanueva
§  1º ESO: Carlos Velasco Villa.
§  2º ESO: Ana Isabel Pichel Sousa.
§  3º ESO: José Carlos Taín Campos.
§  4º ESO: Jorge Juan Ramos Suárez.

          EQUIPO DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
-          Profesores:
         Coordinador: Henrique S. Estévez Hernández.
    Membros: Ana Mayán Villanueva, Jorge Ramos Suárez, Ana Isabel Pichel              Sousa, Mª del Pilar Rivas Chapela e Andrea Martín Montoya.
-          Alumnos:
         Víctor González Simón.
         Lorena Pinto Pérez.
-          Personal non docente: María del Carmen Rodríguez Díaz.